Kuželkáři slaví 70 let - uspořádali výstavu


Kuželkáři slaví 70 let - uspořádali výstavu
Dne 8. ledna byla v prostoru Turistického informačního centra v bodově Záložny na náměstí v Litovli otevřena výstava u příležitosti 70. výročí založení kuželkářského oddílu v Litovli.

Zahájení výstavy byli přítomni zástupci vedení města Litovel, místostarosta pan Viktor Kohout a člen rady města pan Martin Geprt. Dále zástupci TJ Tatran Litovel zastoupené předsedou panem Davidem Baroněm a tajemníkem Ing. Ladislavem
Sléhou.

Obrázek
Ze zaházení výstavy k 70 letům kuželek v Litovli. Více foto ve fotogalerii.


Po zahájení, seznámil předseda oddílu Kamil Axmann přítomné s historií a současnou činností oddílu. Dlouholetým členům byly předány pamětní předměty. Na výstavě uvidíte archivní dokumenty o založení oddílu, historické i současné fotografie, poháry a ocenění.

Výstavu lze navštívit do 21.2.2018 v TIC Litovel v budově Záložny, po – pá 9 - 17 hod, so 9 - 15 hod. Zveme všechny příznivce sportu v Litovli ke shlédnutí výstavy.

Obrázek


Historie a současnost kuželek v Litovli:
Oddíl kuželek byl založen dne 23.11.1947. U zrodu oddílu kuželek byli členové Sokola a jeden z hlavních iniciátorů fotbalista Jarda Skála a pan hostinský Richard Wirzinger. Na I. valné hromadě 23.11.1947 byl zvolen první výbor kuželkářů. Valné hromady se zúčastnilo 25.členů a oddíl nesl název Kuželkářský klub Modrá hvězda. Zde byla domluvena výstavba nové dvoudráhové kuželny, kterou p. Wirzinger postaví za přispění všech členů oddílu.

Dne 4.4.1948 na IV. výborové schůzi bylo usneseno, upustit od výstavby kuželny z důvodu zákazu prodeje stavebních hmot a zákazu staveb. Přesto požádali o povolení stavby, které za pomoci Sokola obdrželi a v červnu 1948 začali s výstavbou. V květnu 1949 byla kuželna dostavěna, uvedena do provozu a začleněna hospodářsky do místního Sokola Litovel.

V červenci roku 1951 byl oddíl pověřen uspořádat mistrovství ČSR 6ti členných družstev. Startovala zde družstva z Prahy, České Třebové, Bratislavy a Brna. Za vzorné uspořádání mistrovství bylo uděleno litovelskému oddílu čestné uznání ústředního výboru Sokola a sekce kuželkářů.

V roce 1953 oddíl kuželek přešel do tělovýchovné organizace Rudá Hvězda Litovel.

V letech 1955-1957 došlo v oddílu ke stagnaci a soutěže se nehrály.

Příchodem p. Františka Hiermanna v roce 1958 kuželkářský oddíl obnovil svou činnost a byla utvořena 2 družstva, která hrála Okresní přebor.

Roku 1960 byl oddíl převeden do organizace Tatran Litovel.

V roce 1966 postoupilo I. mužstvo do krajského přeboru. Od tohoto roku se začíná projevovat větší zájem o kuželky i ze strany litovelských závodů. Oddíl pořádá turnaje na 60 hodů pro zaměstnance.

Od roku 1972 se začíná hrát memoriál Richarda Wirzingera a Jardy Skály, pravidelně každým rokem vždy v měsíci srpnu. Poslední 42.ročník byl uspořádán v roce 2015.

Od roku 1975 udržuje náš oddíl mezi družební styk se sportovci – kuželkáři Planety Radebeul (Drážďany). V roce 2017 to bylo 42. Výročí setkání.

Po znárodnění pohostinství Modrá Hvězda se naše kuželna stala majetkem RAJ Olomouc, který nejevil zájem o údržbu a stav kuželny se stále zhoršoval. Byly situace, když pršelo a hrál se zápas, tak se stavěly nádoby na zachycení vody. Situaci RAJ chtěl řešit tím, že kuželnu uzavře a udělá z ní sklad. Jen díky přispění MěNV v Litovli a bývalého ředitele Tesly Litovel p. Vurbala k tomu nedošlo a v roce 1981 byla sepsána s RAJ Olomouc dohoda, která zněla, že kuželna přechází pod správu TJ Tatran
Litovel.

V roce 1981 byla provedena rekonstrukce starých asfaltových drah, které byly za 30let ve velmi špatném stavu. Za finančního přispění Papcelu, Cukrovaru Litovel a JZD Červenka byl zhotoven nový povrch - zelený sadurit. Chci vyzvednout píli a pracovitost 35 členného kuželkářského oddílu, který odpracoval bezmála 1500 brig. hodin.

Po tomto úspěchu oddíl chtěl zmodernizovat kuželnu automatickými stavěči. Hráči jezdili a radili se s oddíly, které již měly automatické stavění. Kuželkáři navštívili závody Papcel, Teslu, Cukrovar, JZD Červenka, JZD Náklo a hlavně výbor TJ Tatran Litovel a každý svým finančním přispěním pomohl k zakoupení jednoho automatického stavěče v hodnotě 90.000 Kč.

Druhý stavěč byl svépomoci postaven hlavně zásluhou p. Pěrušky Jar., p. Čamka Lub. a kolektivu 12 kuželkářů. Členové oddílu se starali o kuželnu jako o vlastní majetek. Sami si vyrobili vraceče koulí, vybudovali hlediště, 2 šatny a sociální zařízení a položili gumové hrací pole. Bylo instalováno nové plynové topení a nové elektrické vedení.

To, co se provedlo v roce 1982-1983 zůstane navždy zapsáno do historie oddílu kuželek. Bylo provedeno mnoho odborné a manuální práce lidmi plně zanícenými sportovní vášní pro vytvoření pěkného sportovního prostředí. 27.8.1983 byla uvedena dvoudráhová automatická kuželna do provozu.

V roce 1990 přechází kuželna při privatizaci do majetku paní Elišky Macháčkové.

V červenci až srpnu roku 1995 jsme svépomoci provedli obnovu náhozových desek včetně výměny za linoleum, opravu saduritů u křížů a rekonstrukci dopadiště koulí.

Od roku 2001 jsme zprovoznili automatické počítáni hodů se zapisováním výsledků do počítače. Touto docela složitou operací za zabýval pan Dušan Žouželka, kterému velice pomáhal pan Rudolf Holčák, který nebyl ani členem oddílu.

V roce 2003 byly provedeny rozsáhlé opravy : výměna linolea v rozběžišti, oprava převodovek podavače koulí, zavedení teplé vody do sociálního zařízení, vymalování kuželny a tapetování šaten. V roce 2005 po postupu do severomoravské divize bylo instalováno projekční plátno a na sociálním zařízení byl zabudován sprchový kout firmou pana Jaroslava Pěrušky.

V červenci 2016 došlo k těžkému rozhodnutí členů kuželkářského oddílu. Jelikož kuželna přestala splňovat podmínky pro udělení kolaudace pro mistrovská utkání, vysoké finanční náklady na provoz a údržbu rozhodly, že oddíl s vidinou možnosti výstavby nové kuželny ukončil pronájem v kuželně Modrá Hvězda a kuželnu jsme vyklidili a předali panu Macháčkovi.

Již druhým rokem družstvo A + B hraje svoje mistrovská utkání i trénuje na pronajaté čtyř dráhové kuželně v Přemyslovicích a družstvo C jezdí na kuželnu do Šternberku. Družstvo dorostenců a žáků jezdí rovněž do Přemyslovic. K dnešnímu dni má oddíl celkem 35 členů, 26 dospělých – aktivních hráčů, 6 dorostenců a žáků.
28.1.2018 | admin | Přečteno: 2379x

Krátce

20.8.2023 -
V roce 2022 družstvo mužů-A sestoupilo z 3.KLMC a hraje i trénuje SM divizi v Prostějově, stejně jako družstvo C a dorostenci.

V roce 2023 se podařila získat dotace od Národní sportovní agentury na projekt stavby nové čtyř dráhové kuželny v Litovli u fotbalového stadionu. Projekt finančně podpořil Tatran Litovel i město Litovel. Realizace je plánována na 9/2023 – 7/2024 s tím, že přípravné práce na odstranění oplocení provede oddíl kuželek brigádně.
19.8.2023 -
Rozlosování soutěže: Muži A - Severomoravská Divize 2023/24
Obrázek

Utkání

Partneři: